Vsebina številke


letnik 25, 2018, št. 1-2


215
5-16   /   GAUCHERJEVA BOLEZEN PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH – POMEN ZGODNJEGA ODKRIVANJA ZA USPEŠNO ZDRAVLJENJE
A. Potočnik ,  L. Kitanovski ,  M. Žerjav Tanšek ,  J. Brecelj ,  M. Benedik Dolničar ,  M. Zupančič ,  T. Battelino ,  U. Grošelj

17-23   /   SALMONELNI MIOKARDITIS – PRIKAZ PRIMERA
A. Nemec ,  D. Meglič

24-30   /   POMEN VZPOSTAVITVE REGISTRA ZA SPREMLJANJE OTROK Z ŽIVČNO- MIŠIČNIMI BOLEZNIMI, FIZIOTERAPEVSKA OBRAVNAVA IN PRIKAZ PRIMERA
T. Sabadin ,  M. Rogelj ,  A. Piskar

31-39   /   PSIHOLOŠKI VIDIKI OBRAVNAVE OTROK IN MLADOSTNIKOV Z ŽIVČNO-MIŠIČNIMI BOLEZNIMI: NJIHOVO PRILAGAJANJE IN IZZIVI NJIHOVIH DRUŽIN
P. Lešnik Musek ,  L. Košmrlj ,  D. Gosar ,  T. Meško

40-47   /   ZDRAVSTVENA NEGA OTROK Z NEFROLOŠKIMI BOLEZNIMI
D. Djurić ,  M. Bremec ,  P. Travnikar Pouh ,  A. Hostnik ,  S. Drozdek

48-53   /   PRIROJENE SRČNE BOLEZNI PRI OTROCIH IN ZDRAVSTVENA NEGA
A. Štrumpfl ,  K. Vodušek ,  A. Skok ,  J. Pačarič

54-58   /   PROGRAMI STARŠEVSTVA IN NJIHOVO UVAJANJE V REPUBLIKI SLOVENIJI
M. Anderluh ,  A. Mirković