Vsebina številke


letnik 19, 2012, št. 1


126
4-25   /   NUJNA STANJA V OTROŠKI INFEKTOLOGIJI, KI POTREBUJEJO ZDRAVLJENJE Z ANTIBIOTIKI
M. Arnež

26-34   /   ODKRIVANJE SINDROMA FRAGILNEGA KROMOSOMA X NA OSNOVI TEHNOLOGIJE PCR PRI MOŠKI POPULACIJI IZ SEVEROVZHODNE SLOVENIJE
V. Kunčnik ,  A. Erjavec Škerget ,  Š. Stangler Herodež ,  B. Zagradišnik ,  N. Kokalj Vokač

35-43   /   OBRAVNAVA OTROKA Z ANEMIJO
V. Rajić ,  J. Jazbec

44-48   /   CILIOPATIJE PRI OTROCIH – KRATEK PREGLED
A. Gregorič

49-54   /   AVTOSOMNO RECESIVNA IN AVTOSOMNO DOMINANTNA POLICISTIČNA LEDVIČNA BOLEZEN PRI OTROCIH – KRATEK PREGLED
A. Gregorič