Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2012; 19: 4-25


Pregledni članek

NUJNA STANJA V OTROŠKI INFEKTOLOGIJI, KI POTREBUJEJO ZDRAVLJENJE Z ANTIBIOTIKI

M. Arnež
Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Japljeva 2, 1525 Ljubljana

Izvleček

V prispevku predstavljamo nujna stanja v otroški infektologiji, ki potrebujejo zdravljenje z antibiotiki. Prikazati želimo hude bakterijske okužbe pri otrocih s poudarkom na povzročiteljih, kliničnih diagnostičnih merilih in zdravljenju z antibiotiki.

Ključne besede: otroška infektologija, hude bakterijske okužbe, povzročitelji, klinična diagnostična merila, zdravljenje z antibiotiki.


PDF članka