Vsebina številke


letnik 30, 2023, št. 3


332
110-123   /   PREHRANSKA OBRAVNAVA KRONIČNO BOLNEGA OTROKA
Andreja Širca Čampa, Nataša Fidler Mis, Manca Čot, Anija Orel, Neža Lipovec, Tomaž Poredoš, Ajda Mezek Novak, Evgen Benedik

124-130   /   OKUŽBE SEČIL PRI NOVOROJENČKIH: KLINIČNA SLIKA, POVZROČITELJI IN POVEZAVA S STRUKTURNIMI NAPAKAMI SEČIL
Helena Klar, Tina Koren, Mojca Kavčič

131-136   /   GLIOMI NIZKEGA GRADUSA PRI OTROCIH IN ZDRAVLJENJE Z INHIBITORJI MEK – PRIKAZ PRIMERA
Urša Jenko, Milica Stefanović, Barbara Faganel Kotnik, Lidija Kitanovski

137-141   /   REVESZOV SINDROM IN DIFERENCIALNO DIAGNOSTICIRANJE PANCITOPENIJE IN APLASTIČNE ANEMIJE – PRIKAZ PRIMERA
Matjaž Homšak, Mario Kulaš, Tomaž Prelog, Simona Lucija Avčin, Tina Vipotnik Vesnaver

142-147   /   LOGOPEDSKA OBRAVNAVA OTROK Z RAZVOJNO JEZIKOVNO MOTNJO IN PRIDRUŽENO MOTNJO POZORNOSTI S HIPERAKTIVNOSTJO ALI BREZ NJE
Nuša Novak