Vsebina številke


letnik 30, 2023, št. 2


544
54-59   /   HEMORAGIČNA MRZLICA Z RENALNIM SINDROMOM PRI OTROCIH V GORIŠKI REGIJI V LETU 2021
Lea Lazar, Katja Likar Šoštarič, Dragica Prinčič Komic

60-65   /   ODNOS STARŠEV DEČKOV V ŠESTIH RAZREDIH DO CEPLJENJA PROTI HPV IN ANALIZA VZROKOV ZA OPUSTITEV CEPLJENJA
Lilijana Besednjak Kocijančič

66-73   /   OCENJEVALNA LESTVICA RAZUMLJIVOSTI OTROK KOT PRIPOMOČEK ZA HITRO IN ZANESLJIVO OCENO OTROKOVE GOVORNE UČINKOVITOSTI
Martina Ozbič

74-78   /   OBRAVNAVA OTROKA Z MOTNJO V RAZVOJU SPOLA, KOT POSLEDICA PATOLOŠKE VARIACIJE V GENU NR5A1
Maria João Gaia, Jasna Šuput Omladič, Mojca Kavčič, Maruša Debeljak, Robert Kordič, Primož Kotnik

79-86   /   VLOGA IN POMEN ZDRAVSTVENOVZGOJNEGA DELA V PEDIATRIČNI ZDRAVSTVENI NEGI
Anita Štih, Majda Oštir, Maja Djokić, Maja Čamernik, Ana Jalšovec, Judita Kolenc, Sanja Ževart, Tadeja Logar Dolinšek, Almedina Alibašić, Erika Šmid

87-90   /   CELOSTNA OBRAVNAVA OTROKA NA ODDELKU INTENZIVNE TERAPIJE
Danijela Prelogar, Matjana Koren Golja