Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2019; 26: 154-159


Pregledni članek

BOLEČINA V HRBTENICI PRI OTROKU IN MLADOSTNIKU

Valerija Mlinar
Zdravstveni dom Koper, Koper, Slovenija

Tanja Slokar
Oddelek otroške ortopedske kirurgije Ortopedska klinika Univerzitetni klinični center Ljubljana Zaloška cesta 9, 1000 Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Bolečina v hrbtenici je pogost simptom, a manj pogost vzrok za obisk pediatrične ambulante na primarni ravni. Bolečina v hrbtenici je običajno benigna, kratkotrajna in ne potre­buje nadaljnje obravnave. V otroški dobi je kronična, vztra­jajoča ali huda bolečina v hrbtenici redka in zahteva široko klinično obravnavo. Pri najstnikih vzrok bolečine pogos­to ni jasen. Diferencialnodiagnostične možnosti so široke, zato sta za uspešno zdravljenje ključna dobra anamneza in natančen klinični pregled. Anamneza naj vključuje vpraša­nja o morebitni poškodbi, začetku težav, trajanju težav ter vrsti in umeščenosti težave. Natančno moramo vprašati o morebitnem širjenju bolečine v ude, o težavah pri hoji, vrto­glavici, slabosti, mravljinčenju, sfinkterskih motnjah in sis­temskih znakih (vročina, slabo počutje, pomanjkanje teka, izpuščaji, prebavne motnje). Opredeliti skušamo, kaj težavo omili in kaj jo poslabša oz. sproži, ali s počitkom izgine in ali se bolnik zaradi nje ponoči zbuja. Klinični pregled naj vsebu­je splošni somatski, mišično-skeletni in nevrološki pregled. Od slikovnodiagnostičnih preiskav na primarni ravni opravi­mo rentgensko slikanje hrbtenice ali magnetnoresonančno slikanje. Laboratorijske preiskave so indicirane, če ima otrok ob bolečini tudi sistemske bolezenske znake. Zdravljenje je usmerjeno glede na vrsto težave in njeno intenzivnost. Bol­nike z nujnimi stanji z analgezijo, imobilizacijo in ustreznim transportom napotimo na sekundarno ali terciarno raven. Manjše poškodbe oskrbimo na primarni ravni.

Ključne besede: bolečina v vratu, bolečina v hrbtenici, otrok


PDF članka