Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2013; 20: 120-126


Pregledni članek

ZDRAVSTVENA VZGOJA STARŠEV OTROK Z GASTROSTOMO

E. Šmid
Klinični oddelek za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana

Izvleček

Endoskopska vstavitev gastrostome je izbirna metoda za enteralno hranjenje odraslih in otrok. Najpogosteje jo potrebujejo otroci z nevrološkimi okvarami in motnjami požiranja. Zapleti so sorazmerno pogosti, a veči-noma lažji. Najpogostejša sta bakterijsko ali glivično vnetje kože ob hranilni cevki.Poseg se pri otrocih izvaja v splošni anesteziji. Starši so prisotni v času otrokove hospitalizacije, da se priučijo o samostojni negi otroka v domačem okolju. Seznanimo jih s teoretičnim in praktičnim znanjem o življenju otroka z gastrostomo. Podamo jim informacije o hranjenju, negi kože, o možnih zapletih in jih čim prej dejavno vključimo v vse faze procesa zdravstvene nege. Prav tako kot starši mora biti tudi otrok v zdravstveni obravnavi enakovreden člen v procesu komunikacije, zato je potrebno poznati otrokove načine komuniciranja, predvsem moramo biti pozorni na otrokovo neverbalno komunikacijo. Zdravstvena nega gastrostome je za otroka običajno neznana, a tudi neželena situacija, zato jo mora medicinska sestra omiliti z ustreznim načinom komuniciranja. Medicinska sestra uporablja profesionalno komunikacijo, ki je prilagojena otrokovi starosti, stopnji razvoja in trenutnemu zdravstvenemu stanju.V štirih do petih dneh so starši usposobljeni za samostojno negovanje otroka v domačem okolju. Ob odpustu dobijo pisna navodila o negi otroka po perkutani vstavitvi gastrostome.

Ključne besede: gastrostoma, endoskopija, otrok, zdravstvena nega, zdravstvena vzgoja, komunikacija.


PDF članka