Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2019; 26: 276-283
50
- PDF članka
Pregledni članek

OD ZABAVE DO ZASVOJENOSTI - O DIGITALNIH MEDIJIH

Tina Bregant
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje - CIRIUS Novi trg 43a, 1241 Kamnik, Slovenija

Mirna Macur
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin - FZAB, Jesenice, Slovenija

Izvleček

V prispevku osvetljujemo uporabo sodobnih medijev, pri čemer se osredotočamo na digitalne medije, ki so danes v izrazitem, nezadržnem porastu. Učinki uporabe digitalnih medijev so namreč večstranski in so odvisni od vrste medija, načina in obsega njegove uporabe ter od značilnosti otroka ali mladostnika, ki jih uporablja. V prispevku opisujemo pro­blematiko zasvojenosti z igranjem videoiger in diagnostična merila, ki jih uporabljamo pri obravnavi zasvojenosti. ©ele z boljšim poznavanjem področja digitalnih medijev in ozave­ščenostjo o uporabi sodobne tehnologije lahko pediatri kot skrbniki otrokovega zdravja staršem in vzgojiteljem učinko­vito svetujemo glede varne uporabe sodobnih tehnologij ter družine opolnomočimo in spodbudimo k bolj zdravemu, aktivnemu življenjskemu slogu.

Ključne besede: digitalni razkorak, dopamin, igričarstvo, odvisnost, videoigre, zasvojenost z računalniškimi igrami