Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2016; 23: 140-148


Neopredeljeno

PREHOD MLADOSTNIKOV S KRONIČNO BOLEZNIJO IZ PEDIATRIČNE ZDRAVSTVENE OSKRBE V ZDRAVSTVENO OSKRBO ZA ODRASLE

M. Sever
Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika, Bohoričeva 20, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Za številne kronične bolezni z začetkom v otroštvu velja, da se zdravstvena oskrba in zdravljenje nadaljujeta vse življenje, zato je potreben prehod mladostnikov s kroničnimi boleznimi iz pediatrične zdravstvene oskrbe v zdravstveno oskrbo za odrasle. Mednarodne zdravstvene smernice narekujejo, da moramo mladim ljudem s kroničnimi boleznimi ponuditi usklajen, neprekinjen in razvojno ustrezen prehod v zdravstveni sistem za odrasle, kar zahteva specifične veščine in znanja. Pri tem je potrebno upoštevati kompleksne zdravstvene, socialne in psihološke naloge ter zahteve razvoja mladostnikov. V prispevku predstavljamo izsledke tuje literature o procesu prehoda, skupne značilnosti različnih modelov prehoda, morebitne ovire v procesu prehoda in iztočnice za oblikovanje ukrepov, ki bi tudi mladostnikom s kroničnimi boleznimi v Sloveniji lahko pomagali pri uspešnem prehodu v zdravstveno oskrbo za odrasle.

Ključne besede: prehod v zdravstveni oskrbi, psihologija, kronična bolezen.

Več ...