Vsebina številke


letnik 22, 2015, št. 1-2


412
13-19   /   KONGENITALNI NISTAGMUS
A. Mohar Košir, B. Stirn Kranjc

22-27   /   PRIHODNOST V ZDRAVSTVENI NEGI
T. Sabadin

28-35   /   SODOBNO DOKUMENTIRANJE V ZDRAVSTVENI NEGI − ELEKTRONSKO VODENJE ZDRAVSTVENE NEGE
B. Prinčič, M. Purkart, M. Oštir, A. Štih

38-43   /   MOTIVACIJSKI INTERVJU
M. Anderluh

44-47   /   POMEN DOBRE KOMUNIKACIJE V DELOVNEM TIMU
B. Prinčič

48-61   /   KOLEGIALNI COACHING KOT MOŽNOST KAKOVOSTNE KOMUNIKACIJE MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI
J. Starc

5-12   /   LAKTIČNI BEZOAR PRI NOVOROJENČKU– PREGLED LITERATURE IN PRIKAZ PRIMEROV
M. Golež, S. Mali Brajovič, A. Granda, G. Nosan

64-72   /   OBRAVNAVA NOVOROJENČKA Z BOLEČINO
J. Gržinić, D. Paro Panjan, J. Kersnik

73-80   /   BOLEČINA PRI OTROKU Z RAKOM
M. Kunej

81-88   /   PSIHOLOŠKI VIDIKI KRONIČNE IN/ALI PONAVLJAJOČE SE BOLEČINE PRI OTROKU IN MLADOSTNIKU
M. Bürger Lazar

89-96   /   PEDIATRIČNA PALIATIVNA OSKRBA
M. Benedik Dolničar