Vsebina številke


letnik 29, 2022, št. 1


905
17-21   /   AVTOSOMNO RECESIVNA POLICISTIČNA BOLEZEN LEDVIC
Anja Fon Gabršček, Rina Rus

22-30   /   SODOBNO POJMOVANJE KRATKEGA JEZIČNEGA FRENULUMA: OD DEFINICIJE DO OBRAVNAVE – PREGLEDNI ČLANEK
Nikol Krizmančič, Jasmin Podveršič

31-36   /   HIPOKALCEMIJA – PRIKAZ PRIMERA
Tina Svetlik, Klemen Dovč, Primož Kotnik

3-7   /   VPLIV PONAVLJAJOČIH SE VNETIJ SREDNJEGA UŠESA IN PREVODNE IZGUBE SLUHA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU NA MOTNJE FONOLOŠKEGA ZAVEDANJA PRI PETLETNIKIH
Katja Globevnik

37-41   /   TEŽKA OBLIKA ATOPIJSKEGA DERMATITISA KOT IZZIV ZA ZDRAVLJENJE
Janja Golobič, Gašper Markelj

8-16   /   JETRNI HEMANGIOMI PRI NOVOROJENČKU – PREGLEDNI PRISPEVEK IN RETROSPEKTIVNI PREGLED KLINIČNIH ZNAČILNOSTI BOLNIKOV V OBDOBJU 2010–2020
Nina Lah, Mojca Glušič, Orjana Velikonja, Jana Lozar Krivec