Vsebina številke


letnik 29, 2022, št. 1


217
3-7   /   VPLIV PONAVLJAJOČIH SE VNETIJ SREDNJEGA UŠESA IN PREVODNE IZGUBE SLUHA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU NA MOTNJE FONOLOŠKEGA ZAVEDANJA PRI PETLETNIKIH
Katja Globevnik

8-16   /   JETRNI HEMANGIOMI PRI NOVOROJENČKU – PREGLEDNI PRISPEVEK IN RETROSPEKTIVNI PREGLED KLINIČNIH ZNAČILNOSTI BOLNIKOV V OBDOBJU 2010–2020
Nina Lah ,  Mojca Glušič ,  Orjana Velikonja ,  Jana Lozar Krivec

17-21   /   AVTOSOMNO RECESIVNA POLICISTIČNA BOLEZEN LEDVIC
Anja Fon Gabršček ,  Rina Rus

22-30   /   SODOBNO POJMOVANJE KRATKEGA JEZIČNEGA FRENULUMA: OD DEFINICIJE DO OBRAVNAVE – PREGLEDNI ČLANEK
Nikol Krizmančič ,  Jasmin Podveršič

31-36   /   HIPOKALCEMIJA – PRIKAZ PRIMERA
Tina Svetlik ,  Klemen Dovč ,  Primož Kotnik

37-41   /   TEŽKA OBLIKA ATOPIJSKEGA DERMATITISA KOT IZZIV ZA ZDRAVLJENJE
Janja Golobič ,  Gašper Markelj