Vsebina številke


letnik 28, 2021, št. 4


662
183-188   /   SEKVENCIRANJE NASLEDNJE GENERACIJE PRI OBRAVNAVI OTROK Z AKUTNO LIMFOBLASTNO LEVKEMIJO
Klementina Črepinšek, Maruša Debeljak, Janez Jazbec

189-199   /   TAHIKARDIJE PRI NOVOROJENČKIH
Sandra Cerar, Miroslav Elek

200-206   /   PREHODNA LEVKEMIJA (PREHODNA MOTNJA MIELOPOEZE) PRI NOVOROJENČKU Z DOWNOVIM SINDROMOM
Vita Čas, Aneta Soltirovska Šalamon, Marko Kavčič

207-215   /   OBRAVNAVA OTROKA Z NUJNIM STANJEM
Ana Vrankar, Maja Primec, Nada Fujs, Kaja Podlogar, Janja Skubic, Boštjan Tomelj, Judita Kolenc, Ana Gianini, Anita Štih

216-222   /   VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSTOPKIH V ALERGOLOGIJI
Maja Čamernik, Dolores Pivk, Monika Tomazin, Mateja Hren

223-227   /   VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI OTROK Z NESAMOMORILNIM SAMOPOŠKODBENIM VEDENJEM IN SPEKTROAVTISTIČNO MOTNJO TER POSEBNOSTI DAJANJA ZDRAVIL NA ODDELKU ZA OTROŠKO PSIHIATRIJO
Metka Knez, Bojan Sladojević, Neža Oblak, Ana Gorenc, Aljaž Novak

228-231   /   POMOČ OTROKU V URGENTNI AMBULANTI
Lara Šuštar Pennone