Vsebina številke


letnik 27, 2020, št. 4


409
163-171   /   HUMANE GENETSKE SPREMEMBE IN NJIHOVO DOLOČANJE: TRENUTNO STANJE IN OBETI ZA PRIHODNOST
Lara Slavec ,  Ksenija Geršak ,  Nataša Karas Kuželički ,  Katarina Trebušak Podkrajšek

172-178   /   LABORATORIJSKI KAZALNIKI ANEMIJE PRI NOVOROJENČKU
Petja Fister ,  Katerina Stojanov ,  Barbara Faganel Kotnik

179-182   /   AKUTNI PANKREATITIS IN HEPATITIS OB OKUŽBI Z VIRUSOM INFLUENCE B: PREDSTAVITEV PRIMERA
Tjaša Žagar ,  Liza Lea Lah ,  Tina Kamhi Trop

183-187   /   CISTIČNA HIDATIDNA BOLEZEN PRI OTROKU: PRIKAZ PRIMERA
Petra Golob ,  Katja Zemljarič ,  Jernej Brecelj

188-191   /   TULAREMIJA − PRIKAZ DVEH PRIMEROV PRI OTROCIH
Karmen Tašner ,  Aneta Nikolova ,  Aleksandra Zorko – Brodnik ,  Vojko Berce