Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2014; 21: 86-94


Pregledni članek

ARTERIJSKA HIPERTENZIJA IN PREVENTIVA SRČNO-ŽILNE OGROŽENOSTI PRI OTROCIH

N. Marčun Varda
Klinika za pediatrijo, Univerzitetni klinični center Maribor, Maribor, Slovenija

Izvleček

Aterosklerotične srčno-žilne bolezni so med najpogostejšimi vzroki obolevnosti in umrljivosti v odrasli dobi, redko pa se izrazijo že v otroštvu. To ne velja za srčno-žilne dejavnike; eden najpomembnejših je arterijska hipertenzija. Vse več je dokazov, da moramo s preprečevanjem srčno-žilnih bolezni začeti že v zgodnjem otroštvu, če želimo dolgoročno ohranjati srčno-žilno zdravje. Zasledovali naj bi predvsem dva osnovna cilja: preprečevanje razvoja srčno-žilnih dejavnikov tveganja (t. i. primordialna preventiva) in preprečevanje razvoja srčno-žilnih dogodkov z učinkovitim zdravljenjem ugotovljenih dejavnikov tveganja (t. i. primarna preventiva). V prispevku na kratko predstavljamo integralni model ohranitve srčno-žilnega zdravja in zniževanja srčno-žilnega tveganja pri otroški populaciji, pristop k otrokom s kroničnimi boleznimi in dodatnim tveganjem za nastanek srčno-žilnih bolezni ter pristop k otrokom in mladostnikom z arterijsko hipertenzijo.

Ključne besede: srčno-žilne bolezni, arterijska hipertenzija, preprečevanje, srčno-žilno tveganje, srčno-žilno zdravje, otrok.


PDF članka