Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2014; 21: 76-81


Pregledni članek

PRESADITEV KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC PRI OTROCIH V SLOVENIJI

S. Avčin
Klinični oddelek za hematologijo in onkologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

V. Rajić
Klinični oddelek za otroško hematologijo in onkologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

J. Jazbec
Klinični oddelek za hematologijo in onkologijo, Pediatrična klinika Ljubljana, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Presaditev krvotvornih matičnih celic je visokospecializirana dejavnost, ki jo v Sloveniji zadnjih 25 let izvajamo na terciarni ravni v UKC Ljubljana. Pri otrocih smo od leta 1990 opravili 120 presaditev, od tega 99 na Pediatrični kliniki v Ljubljani. Nabor indikacij za presaditev se z leti nekoliko spreminja, med osnovnimi boleznimi pa prevladujejo levkemije, aplastična anemija in nevroblastom. V zadnjih letih je vse več bolnikov, pri katerih presaditev krvotvornih matičnih celic opravimo zaradi primarne imunske pomanjkljivosti in prirojenih bolezni presnove. Na osnovi sedanjih indikacij za presaditev lahko pričakujemo, da bomo v Sloveniji pri otrocihopravili 10−15 presaditev krvotvornih matičnih celic na leto.

Ključne besede: presaditev krvotvornih matičnih celic, indikacije, center za presaditve KMC, razvoj presaditve KMC v Sloveniji.


PDF članka