Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2014; 21: 36-41


Pregledni članek

AVTOIMUNSKI ENCEFALITISI IN EPILEPSIJE

N. Kranjc
Klinični oddelek za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

M. Perković Benedik
Klinični oddelek za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Vzroki encefalitisa so številni, vendar so izvidi obširnih preiskav ob iskanju morebitnih infekcijskih vzrokov pogosto negativni. Odkritje, da so vzroki encefalitisa neredko imunski, je spremenilo pristop k diagnosticiranju in zdravljenju teh bolezni. Izkazalo se je celo, da pestra klinična slika z raznolikimi simptomi, ki vključujejo tudi psihozo, katatonijo, motnje vedenja in spomina, epileptične napade, nenormalne gibe in motnje avtonomne regulacije, običajno zahteva multidisciplinarni pristop k zdravljenju. V prispevku podajamo pregled tistih oblik bolezni, ki se pogosteje pojavljajo v otroštvu in pri katerih je avtoimunska etiologija dokazana (npr. anti-N-metil-D-aspartat receptorski encefalitis, anti-NMDA-R) ali močno sumljiva (npr. Rasmussenov in limbični encefalitis ter sindrom opsoklonus-mioklonus). Predstavljamo tudi nekatere motnje, ki so verjetno imunsko posredovane, npr. nenadna debelost ob disfunkciji hipotalamusa, hipoventilaciji in avtonomni disregulaciji ter encefalopatija z vročino in epileptičnim statusom. Prepoznanje novih, imunsko posredovanih oblik encefalitisa je izjemno pomembno, saj se nekatere oblike bolezni zelo dobro odzivajo na imunsko zdravljenje.

Ključne besede: encefalitis, avtoimunski, otroci.


PDF članka