Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2014; 21: 18-21


Pregledni članek

POLISOMNOGRAFIJA

B. Gnidovec Stražišar
Klinični oddelek za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Izhodišča: Polisomnografija (PSG) je zlati standard za diagnosticiranje motenj spanja. Omogoča, da hkrati objektivno spremljamo več različnih fizioloških parametrov spečega preiskovanca. PSG je preiskava, ki jo opravljamo rutinsko ob nepojasnjeni prekomerni dnevni zaspanosti pri otroku ali ob sumu na motnje dihanja v spanju. Na mestu je tudi pri obravnavi različnih parasomnij, še posebej, če so te zelo pogoste, za otroka potencialno nevarne ali povzročajo prekomerno dnevno zaspanost. Preiskava je indicirana tudi pri različnih klinično pomembnih motnjah gibanja v spanju.Material in metode: Pri PSG beležimo možgansko bioelektrično aktivnost oziroma elektroencefalografijo (EEG), mišično električno aktivnost ali elektromiografijo (EMG) in očesne gibe ali elektrookulografijo (EOG). S hkratno analizo naštetih bioloških parametrov lahko določimo obdobja spanja. Med spanjem spre-mljamo tudi dihanje, bitje srca, zasičenost krvi s kisikom, izplavljanje ogljikovega dioksida, položaj telesa ipd. Snemanje opravljamo v laboratoriju za motnje spanja, kjer otrokovo vedenje med spanjem stalno spremljamo z video nazorom. Preiskavo običajno nadzoruje tudi nevrofiziološki asistent, ki skrbi, da je posnetek tehnično pravilen. Pohodne naprave za PSG nam omogočajo tudi snemanje v otrokovem naravnem okolju na domu. Pri otrocih s hipersomnijami po celonočnem snemanju spanja opravimo še teste srednje latence uspavanja (TSLU), s katerimi objektivno merimo dnevno zaspanost. Zaključki: PSG je objektivna metoda za analizo spanja in diagnosticiranje različnih motenj spanja. Omogoča natančen vpogled v arhitekturo spanja preiskovanca in objektivno potrditev motenj dihanja ali periodičnih gibov udov med spanjem. Pomaga nam lahko tudi pri obravnavi različnih vrst parasomnij.

Ključne besede: polisomnografija, motnje spanja, test srednje latence uspavanja, arhitektura spanja.


PDF članka