Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2014; 21: 12-17


Pregledni članek

DOLGOTRAJNA VIDEOELEKTROENCEFALOGRAFIJA

N. Kranjc
Klinični oddelek za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Dolgotrajno beleženje elektroencefalograma (EEG) s hkratnima video in zvočnim zapisom (angl. long-term monitoring, LTM) je ključna metoda za vrednotenje elektrokliničnih korelatov tako pri epilepsiji kot pri drugih paroksizmalnih dogodkih, ki so ji podobni. Največkrat jo uporabljamo pri dveh skupinah bolnikov: pri bolnikih v primarnem diagnostičnem postopku paroksizmalnih stanj in pri bolnikih v postopku predkirurških preiskav epilepsije. Z beleženjem EEG želimo posneti dovolj bolnikovih značilnih dogodkov, ki omogočajo njihovo opredelitev in analiziranje elektrokliničnih povezav. Pri bolnikih s trdovratno epilepsijo je beleženje napadov zlati standard za oceno možnosti nadaljnjega kirurškega zdravljenja epilepsije. Gre za razmeroma drago metodo, ki je zahtevna tako za bolnika kot za osebje, saj sta potrebna 24-urno nepretrgano beleženje in sprotna analiza rezultatov. Predstavljamo splošne smernice za izvajanje preiskave in izkušnje Centra za epilepsije otrok in mladostnikov Pediatrične klinike v Ljubljani z dolgotrajnim video-EEG beleženjem. Ključne besede: dolgotrajni video-EEG, otroci, priporočila, rezultati.

Ključne besede: dolgotrajni video-EEG, otroci, priporočila, rezultati.


PDF članka