Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2015; 22: 240-248


Pregledni članek

C3 GLOMERULOPATIJA

T. Kersnik Levart
Klinični oddelek za nefrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

V preglednem prispevku najprej podajamo definicijo C3-glomerulopatije. Nato predstavljamo patofiziologijo bolezni ter opisujemo patohistološko in klinično sliko. Podajamo priporočila za diagnostično obravnavo otroka s C3-glomerulopatijo. Predstavljamo možnosti zdravljenja in ocenjujemo napoved izida bolezni, ki je relativno slaba, saj se bolezen lahko ponovi celo v presajeni ledvici.

Ključne besede: C3 glomerulopatija, bolezen gostih znotrajmembranskih depozitov, C3 glomerulonefritis, komplement, otroci.


PDF članka