Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2015; 22: 224-239


Pregledni članek

TROMBOTIČNA MIKROANGIOPATIJA

T. Kersnik Levart
Klinični oddelek za nefrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

V preglednem prispevku najprej podajamo definicijo trombotične mikroangiopatije. Sledi razdelitev trombotične mikroangiopatije na dve klinični entiteti: hemolitično uremični sindrom in trombotično trombocitopenično purpuro. V nadaljevanju opisujemo njuno patofiziologijo, vzroke in delitev, klinično sliko, diagnosticiranje in zdravljenje ter napoved izida bolezni.

Ključne besede: trombotična mikroangiopatija, hemolitično uremični sindrom, trombotična trombocitopenična purpura, komplement, otroci.


PDF članka