Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2019; 26: 220-223


Prikaz primera

POLIARTIKULARNI JUVENILNI IDIOPATSKI ARTRITIS

Tamara Dostanić
Zdravstveni dom Ljubljana Center, Ljubljana, Slovenija

Jera Grabnar
Sprejemno-triažna ambulanta, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Veronika Velenšek
Sprejemno-triažna ambulanta, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Gašper Markelj
Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo Pediatrična klinika Univerzitetni klinični center Ljubljana Bohoričeva ulica 20, 1000 Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Juvenilni idiopatski artritis je najpogostejša kronična rev­matska bolezen v otroškem obdobju. Poliartikularna obli­ka bolezni je opredeljena kot prizadetost 5 ali več sklepov. Postavitev diagnoze je klinična in temelji predvsem na izključitvi znanih vzrokov artritisa. V prispevku predstavlja­mo primer 16-letne bolnice s poliartikularno obliko juve­nilnega idiopatskega artritisa, pri kateri je zaradi pozno odkrite bolezni in dolgotrajnega kroničnega vnetja v skle­pih prišlo do nepovratnih okvar sklepov.

Ključne besede: mišično-skeletni sistem, juvenilni idiopatski artritis, preiskave, zdravljenje


PDF članka