Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2019; 26: 210-213


Prikaz primera

BOLEČINE V NOGAH IN ŠEPANJE KOT ZAČETNA KLINIČNA SLIKA NEVROBLASTOMA

Katja Prunk Volk
Zdravstveni dom Nova Gorica, Nova Gorica, Slovenija

Jera Grabnar
Sprejemno-triažna ambulanta, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Veronika Velenšek
Sprejemno-triažna ambulanta, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Orjana Velikonja
Klinični oddelek za otroško hematologijo in onkologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Gašper Markelj
Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo Pediatrična klinika Univerzitetni klinični center Ljubljana Bohoričeva ulica 20, 1000 Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Bolečine v nogah in šepanje so pri otroku lahko tudi prvi znanilci maligne bolezni. Pri otrocih z levkemijo, limfomom, nevroblastomom ali kostnimi sarkomi se poleg šepanja in nočne bolečine ter bolečine v mirovanju pogosto pojav­ljajo tudi sistemski znaki (povišana telesna temperatura, nočno potenje, izguba telesne teže). Prisotnost teh znakov in simptomov zahteva skrbno obravnavo, saj je v ozadju lah­ko tudi maligna bolezen. V prispevku predstavljamo primer 3,5-letnega dečka, pri katerem sta bila šepanje in bolečina v kolkih v ospredju začetne klinične slike nevroblastoma z zasevki v kosteh in kostnem mozgu. S primerom nazorno predstavimo tudi osnovne značilnosti nevroblastoma. Ključne besede: otrok, kolk, bolečina, hoja, nevroblastom.

Ključne besede: otrok, kolk, bolečina, hoja, nevroblastom


PDF članka