Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2019; 26: 206-209


Prikaz primera

EPIFIZIOLIZA KOLKOV

Stella Stevoska
Kepler Universitätsklinikum, Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie, Med Campus III., Krankenhausstraße 9, 4021 Linz, Austria

Tanja Slokar
Oddelek otroške ortopedske kirurgije Ortopedska klinika Univerzitetni klinični center Ljubljana Zaloška cesta 9, 1000 Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Epifizioliza kolkov ali zdrs glavice stegnenice je najpogo­stejša motnja kolkov pri mladostnikih. Diagnozo pogosto postavimo pozno, kar poveča tveganje hujšega zdrsa glavice stegnenice in s tem resnejših deformacij sklepa. V prispevku predstavljamo retrospektivno analizo bolnikov z epifiziolizo kolka, ki so bili na Ortopedski kliniki v Ljubljani pregledani med 1. 1. 2014 in 1. 7. 2019. Ugotavljali smo čas od pojava kliničnih znakov in simptomov do postavitve diagnoze ter ustreznega kirurškega zdravljenja. Predstavljamo klinični primer trinajstletnega dečka z izolirano, preneseno boleči­no v kolenu ob epifiziolizi kolka. V razpravljanju primerjamo naše rezultate in naš klinični primer z rezultati drugih razi­skav in izpostavljamo dejavnike, ki vplivajo na pozno posta­vitev diagnoze.

Ključne besede: zdrs glavice stegnenice, mladostnik, prene­sena bolečina, pozna postavitev diagnoze


PDF članka