Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2019; 26: 196-200


Prikaz primera

ŠEPANJE PRI OTROKU Z BENIGNIM KOSTNIM TUMORJEM

Blaž Šetina
Splošna bolnišnica Jesenice, Oddelek ortopedske kirurgije, Jesenice, Slovenija

Karin Schara
Oddelek otroške ortopedske kirurgije Ortopedska klinika Univerzitetni klinični center Ljubljana Zaloška cesta 9, 1000 Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Šepanje je pogost klinični znak in razlog za ambulantni pre­gled otroka pri specialistu pediatrične ali ortopedske stroke. Možnih vzrokov šepanja je veliko, čeprav gre lahko le za raz­ličico v normalnem poteku otrokovega razvoja hoje. V zgo­dnjem otroštvu, ko otrok shodi in še ni osvojil vseh gibalnih vzorcev, je klinična ocena šepanja diagnostični izziv. Kostni tumorji, tako benigni kot maligni, so v zgodnjem otroštvu redki. Postavitev diagnoze zahteva natančno anamnezo ter temeljit klinični pregled s slikovnim in laboratorijskim dia­gnosticiranjem. Z rentgenskim slikanjem lahko prikažemo večino kostnih tumorskih sprememb, za natančnejšo dia­gnozo pa so potrebne dodatne radiološke preiskave ter morebitni odvzem vzorcev tkiva za mikrobiološke ali pato­histološke preiskave. Zdravljenje načrtujemo individualno.

Ključne besede: hoja, kostne novotvorbe, spontan zlom


PDF članka