Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2019; 26: 182-187


Pregledni članek

ZDRAVLJENJE BOLEČINE V MIŠIČNO-SKELETNEM PODROČJU PRI OTROKU IN MLADOSTNIKU

Katja Prunk Volk
Zdravstveni dom Nova Gorica Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Matej Serdinšek
Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Neli Vintar
Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Bolečina v mišično-skeletnem področju pri otrocih je pogost vzrok obiskov pri zdravniku. Akutna bolečina ne zahteva dolgoročnega obvladovanja in navadno izzveni, ko odpra­vimo njen vzrok. Bolečine ob kroničnih boleznih vztrajajo dlje in jih moramo ob zdravljenju osnovne bolezni dodat­no lajšati. Najtežje obvladljivi in zahtevni glede obravnave so idiopatski mišično-skeletni bolečinski sindromi, ki zahte­vajo timski pristop različnih strokovnjakov ter kombinacijo farmakoloških in nefarmakoloških pristopov obvladovanja bolečine.

Ključne besede: bolečina, mišično-skeletna, obvladovanje bolečine, otrok


PDF članka