Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2019; 26: 139-145


Pregledni članek

ARTRITIS PRI OTROKU IN MLADOSTNIKU

Gaja Setnikar
Zdravstveni dom Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Nataša Toplak
Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana

Izvleček

Ker neprepoznan in neustrezno zdravljen artritis v otroštvu lahko povzroči trajno okvaro sklepa, sta potrebna zgodnje prepoznanje in čim prejšnje zdravljenje. glede na trajanje artritis razdelimo na akutni in kronični. Kronični artritis traja 6 tednov ali dlje. Pomembna sta stopenjsko diagnosticiranje in napotitev k ustreznemu specialistu, ki po potrebi opra­vi nadaljnje preiskave. Pri vsakem otroku z artritisom zato opravimo osnovne laboratorijske preiskave. Slikovne prei­skave so nujne predvsem pri bolnikih z monoartritisom. V prispevku predstavljamo najpogostejše vzroke akutnega in kroničnega artritisa ter algoritem obravnave otroka z artri­tisom, ki je lahko v pomoč zdravnikom, ki se v svojih ambu­lantah srečujejo z otroki.

Ključne besede: artritis, otrok, juvenilni idiopatski artritis, algoritmi


PDF članka