Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2019; 26: 132-138


Pregledni članek

ŠEPANJE PRI OTROKU IN MLADOSTNIKU

Urška Simonšek
Zdravstveni dom Sevnica Trg svobode 14, 8290 Sevnica, Slovenija

Katarina Vincek
Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Otroci pogosto obiščejo zdravnika zaradi šepanja. Ker so vzroki šepanja številni, je poleg dobre anamneze in klinične­ga pregleda pomemben predvsem sistematičen pristop. »eprav je večina vzrokov benigne narave in minejo sami od sebe, moramo vedno pomisliti tudi na tiste, ki ogrožajo življenje, ali na vzroke, pri katerih z njihovim zdravljenjem preprečimo ali zmanjšamo okvaro sklepa. V prispevku pred­stavljamo sistematičen pristop k obravnavi bolnika z aku­tnim šepanjem (anamneza, klinični pregled, laboratorijske preiskave in dodatne slikovne preiskave).

Ključne besede: hoja, otrok, diagnoza, diferencialna


PDF članka