Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2019; 26: 127-131


Pregledni članek

PREPREČEVANJE MIŠIČNO-SKELETNIH NEPRAVILNOSTI NA PRIMARNI RAVNI

Nina Hebar
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija

Mojca Švab Zavratnik
Pediatrija Šentilj, Šentilj v Slovenskih goricah, Slovenija

Izvleček

Nepravilnosti mišično-skeletnega sistema so pomemben zdravstveni problem in se vse pogosteje pojavljajo že pri otrocih. Naloge pediatra so preprečevanje, zgodnje odkri­vanje in pravočasno ukrepanje ob njihovem nastanku, kar dosežemo z individualnim svetovanjem staršem, z vzgojno -izobraževalnimi programi v vrtcih in šolah ter z iskanjem posameznikov z že prisotnimi spremembami ob preventiv­nih pregledih. Ti potekajo od prvega meseca starosti do vstopa v šolo in skozi celotno šolsko obdobje. Spremljamo predvsem nepravilnosti hrbtenice in spodnjih udov ter slabo držo, zato je pomembno, da nenehno poudarjamo pomen telesne dejavnosti in zdravega načina življenja. Ob tem ne smemo pozabiti na skupine otrok, ki so bolj nagnjene k razvoju mišično-skeletnih nepravilnosti in bi jih zato morali spremljati bolj pogosto kot zdravo populacijo.

Ključne besede: otrokov razvoj, mišično-skeletni razvoj, pri­marna preventiva, preventivna medicina, promocija zdravja


PDF članka