Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2019; 26: 24-30
137
- PDF članka
Pregledni članek

SYDENHAMOVA HOREA

A. Osterc Koprivšek
Enota za pediatrično nevrologijo, Klinika za pediatrijo Univerzitetni klinični center Maribor, Maribor, Slovenija

R. Rehar
Območna enota za varstvo otrok in mladine, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Maribor, Slovenija

M. Kovač
Območna enota za varstvo otrok in mladine, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Maribor, Slovenija

Izvleček

Sydenhamova horea (SH) je najpogostejša oblika akutne horee pri otrocih in nevrološka manifestacija akutne revmatske vročice (ARV). Pojavlja se nekaj tednov do nekaj mesecev po preboleli okužbi z betahemolitičnim streptokokom skupine A. Najpogosteje zbolevajo otroci med 8. in 9. letom starosti. Enkrat pogosteje se pojavlja pri deklicah. Je posledica molekularne mimikrije, imunske reakcije med streptokoknimi in gostiteljevimi antigeni, predvsem v bazalnih ganglijih. Diagnozo SH postavimo klinično in vključuje izpolnjevanje Jonesovih meril ob izključitvi ostalih vzrokov akutne horee. Zdravljenje horee obsega antibiotično zdravljenje okužbe z betahemolitičnim streptokokom skupine A, preprečevanje ponovnih zagonov revmatske vročice z antibiotiki in ob zmerni do hudi obliki ali pomembni oviranosti pri vsakdanjih dejavnostih tudi simptomatsko zdravljenje. Ker je SH avtoimunska bolezen, je možno tudi imunomodulatorno zdravljenje; najpogosteje uporabljamo kortikosteroide. V prispevku predstavljamo klinični primer deklice z večkratnimi zagoni SH.

Ključne besede: horea, revmatska vročica, betahemolitični streptokok skupine A, avtoimunski proces, bazalni gangliji, hipotonija.