Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2019; 26: 16-23
265
- PDF članka
Pregledni članek

NEVTROPENIJA PRI NOVOROJENČKU

P. Fister
Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

V. Amon Prodnik
Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, Otroški dispanzer, Ravne na Koroškem

B. Faganel Kotnik
Klinični oddelek za otroško hematologijo in onkologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana

Izvleček

Nevtropenija je znižano število nevtrofilnih granulocitov v periferni krvi. Nevtrofilni granulociti so celice prirojene imunosti, ki s fagocitno sposobnostjo organizem varujejo pred bakterijskimi okužbami. V obdobju novorojenčka je fiziologija nevtrofilnih granulocitov drugačna kot pri večjih otrocih in pri odraslih. Glede na mehanizem nastanka razlikujemo nevtropenijo zaradi okrnjenega nastajanja nevtrofilnih levkocitov v kostnem mozgu in nevtropenijo zaradi pospešene razgradnje (porabe) nevtrofilnih levkocitov na periferiji. Vzroki nevtropenije pri novorojenčku so zelo raznoliki, zato je pomembno, da stanje prepoznamo, ga klinično ovrednotimo in zagotovimo potrebno oskrbo.

Ključne besede: novorojenček, nevtropenija, aktivacija nevtrofilcev, število levkocitov, referenčne vrednosti, granulocite-stimulirajoči dejavnik, intravenski imunoglobulini.