Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2019; 26: 3-9
85
- PDF članka
Raziskovalni članek

POJAVNOST ZDRAVSTVENIH TEŽAV PRI NEDONOŠENČKIH

T. Robič Pikel
Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

J. Babnik
Enota za intenzivno nego novorojenčkov, Oddelek za perinatalogijo, Klinika za ginekologijo in porodništvo, UKC Ljubljana, Slovenija

P. Golja
Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Izhodišča: Prezgodnje rojstvo je povezano z motnjami v razvoju organov in imunskega sistema, kar lahko vpliva na večjo pojavnost nekaterih bolezni v prvih letih življenja in tudi kasneje. V raziskavi smo primerjali pojavnost obravnavanih bolezni in nevrološki razvoj med nedonošenčki (NEDON; < 37 tednov nosečnosti) in donošenčki (DON; 37−42 tednov nosečnosti).Material, preiskovanci in metode: Podatke za longitudinalno razi skavo smo pridobili iz Nacionalnega perinatalnega informacijskega sistema Slovenije in na pregledih otrok v starostih 1, 2, 3 in 11 let. Pojavnost bolezni med skupinama smo primerjali s testom hi-kvadrat, število bolezni, sprejemov v bolnišnico in starost ob vstopu v vrtec pa s t-testom.Rezultati: Izbrane obrojstne zdravstvene težave so bile pogo-stejše pri nedonošenčkih (N = 222) kot pri donošenih novorojenčkih (N = 252) (p < 0,001). V prvih treh letih življenja so bile hospitalizacije pogostejše (p = 0,07) pri zelo nedonošenih (ZNEDON) kot pri donošenih otrocih. Pojavnost obravnavanih nalezljivih bolezni je bila v otroštvu in adolescenci v obeh skupinah podobna, le v prvih letih življenja so bile bolezni dihal pogostejše (p < 0,05) pri donošenih kot pri nedonošenih vrstnikih. Zaključki: Večina preučevanih bolezni je bila v prvih letih življenja pogostejša pri nedonošenih otrocih, medtem ko so bile okužbe dihal pri zelo nedonošenih otrocih redkejše kot pri donošenih, verjetno zaradi zgodnejšega vpisa donošenih otrok v vrtec.

Ključne besede: donošenčki, longitudinalna raziskava, motnje vida, nalezljive bolezni, nedonošenčki, nevrološki razvoj, okužbe dihal.