Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2015; 22: 124-132


Pregledni članek

KRONIČNA BOLEČINA PRI OTROCIH

J. Kolenc
KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika, Ljubljana, Slovenija

M. Čamernik
Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Kronična bolezen v otroštvu predstavlja določeno tveganje za zdrav osebni razvoj. Različne kronične ali dalj časa trajajoče bolezni na otroka vplivajo na različne načine. Vsaka bolezen ima svoje značilnosti, omejitve, zunanje znake, zahteve glede zdravljenja ter potek in posledice, v večini pa jo spremljajo tudi neugodje in bolečine. Bolečina največkrat ni viden znak bolezni. Otrok jo težko opiše in izrazi, kar pa ne pomeni, da je ne občuti. Strokovnjaki menijo, da se otroci le redko pretvarjajo, da jih boli. Obravnava bolečine vključuje oceno bolečine ter prepoznavo in njeno obvladovanje (farmakološko in nefarmakološko).

Ključne besede: kronična bolečina, ocena bolečine, obvladovanje bolečine.


PDF članka