Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2017; 24: 17-25
80
- PDF članka
Pregledni članek

KRVAVITVE IZ PREBAVIL PRI OTROCIH

R. Orel
Klinični oddelek za gastroenterologijo,hepatologijo in nutricionistiko, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana in Katedra za pediatrijo, Medicinska fakulteta, Ljubljana, Slovenija

T. Ledina
Zdravstveni dom Jesenice, Jesenice, Slovenija

Izvleček

V letošnjem letu so izšle nove evropske smernice za pediatrično endoskopijo, ki smo jih pripravili v delovni skupini strokovnjakov Evropskega združenja za gastrointestinalno endoskopijo (ESGE) in Evropskega združenja za pediatrično gastroenterologijo, hepatologijo in prehrano (ESPGHAN). Posebno poglavje najnovejših smernic je namenjeno endoskopskemu diagnosticiranju in zdravljenju krvavitev iz prebavil. Ker se smernice osredotočajo na endoskopije in manj na druge vidike diagnosticiranja in zdravljenja (npr. uporabo zdravil), v prispevku povzemamo tudi osnovna navodila drugih smernic, ki govorijo o zdravljenju krvavitev iz prebavil pri odraslih bolnikih.

Ključne besede: krvavitev iz prebavil, endoskopske preiskave.