Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2016; 23: 288-295


Pregledni članek

MONOSIMPTOMATSKO NOČNO MOČENJE PRI OTROCIH

A. Zorman
Otroški oddelek, Splošna bolnišnica Celje, Celje, Slovenija

K. Meštrović-Popovič
Otroški oddelek, Splošna bolnišnica Celje, Celje, Slovenija

J. Vande Walle
Enota za pediatrično nefrologijo, Univerzitetna bolnišnica Ghent, Belgija

A. Meglič
Klinični oddelek za nefrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni Klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Monosimptomatsko nočno močenje (enureza) je močenje postelje v spanju pri otrocih, starejših od 5 let, ki nimajo dnevnih motenj mikcije. Patofiziologija enureze je zapletena, ključni patogenetski mehanizmi pa so nočna poliurija, visok prag za zbujanje ob polnem sečniku in čezmerno aktiven detruzor. Pomembno vlogo imajo hkratno zaprtje in nevropsihiatrične motnje, ki močno vplivajo na uspešnost zdravljenja. V večini primerov lahko monosimptomatsko nočno močenje uspešno zdravimo z učenjem in nasveti glede režima uživanja tekočin in prehranjevanja, s pravilnimi navadami na stranišču pa tudi s predpisom ustreznih zdravil. Zdravljenje z dezmopresinom in uporaba alarma za nočno zbujanje sta enakovredni metodi zdravljenja prvega reda.

Ključne besede: nočno močenje, monosimptomatsko, patogeneza, vodenje.


PDF članka