Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2016; 23: 208-215


Raziskovalni članek

UČINKOVITOST ZDRAVLJENJA OTROK Z ASTMO Z ANTAGONISTI LEVKOTRIENSKIH RECEPTORJEV

M. Slemnik
Oddelek za pediatrijo, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Slovenj Gradec, Slovenija

U. Krivec
Služba za pljučne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

A. Kotnik Pirš
Služba za pulmologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija; Katedra za pediatrijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Izhodišča: Z raziskavo smo želeli opredeliti učinkovitost zdravljenja otrok z astmo z antagonisti levkotrienskih receptorjev. Metode:V dveletno retrospektivno raziskavo smo vključili vse otroke, ki so se zaradi akutnega poslabšanja astme zdravili na Pediatrični kliniki v Ljubljani in so ob odpustu v domačo oskrbo prejemali antagoniste levkotrienskih receptorjev. Opredelili smo njihove značilnosti, potek hospitalizacije, potrebo po zamenjavi zdravil ob kontrolnem pregledu in komplianco pri izvajanju zdravljenja v domačem okolju. Rezultati: Zaradi akutnega poslabšanja astme se je v letih 2013–2014 zdravilo 501 otrok. 54 otrok (11 %) je ob odpustu prejemalo izključno antagoniste levkotrienskih receptorjev. Njihova povprečna starost je bila 4,9 leta. Pri 18 % je vsaj eden od staršev imel astmo, 57 % je imelo potrjeno alergijo na inhalacijske alergene, 7 % alergijo na prehranske alergene, 7 % atopijski dermatitis, 37 % periferno eozinofilijo in 37 % več dejavnikov tveganja za astmo hkrati. 70 % otrok je med hospitalizacijo, ki je trajala povprečno 2,3 dneva, potrebovalo dodatek kisika v vdihanem zraku. Zdravljenje z antagonisti levkotrienskih receptorjev je bilo učinkovito pri 49 % vključenih otrok, pri 51 % pa smo morali zdravljenje spremeniti. Komplianca je bila 96 %. Zaključek: Antagonisti levkotrienskih receptorjev so nesteroidna zdravila za peroralno zdravljenje blage astme. Kot edino zdravilo jih običajno predpišemo ob začetku zdravljenja predvsem pri mlajših otrocih, kot dodatno zdravilo, pa jih uporabimo kadar zdravljenje z zmernimi odmerki inhalacijskih glukokortikoidov ni dovolj uspešno. Uspešnost zdravljenja in komplianca sta bili v opisani raziskavi veliki.

Ključne besede: Ključne besede: otroci, okužba dihal, značilnosti, hospitalizacija, antagonisti levkotrienskih receptorjev.


PDF članka