Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2016; 23: 176-196


Pregledni članek

ENCEFALITIS IN MIELITIS

M. Arnež
Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Japljeva 2, 1525 Ljubljana

Izvleček

V preglednem prispevku prikazujemo definicije, pogostost bolezni in epidemiologijo, etiologijo, patogenezo in patologijo, klinično sliko, napoved izida bolezni, diagnozo, diferencialno diagnozo, zdravljenje in preprečevanje pri otrocih z encefalitisom in mielitisom.

Ključne besede: Ključne besede: otrok, encefalitis, mielitis.


PDF članka