Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2010; 17: 227-232


Prikaz primera

PRIROJENI STRIDOR ZARADI ENOSTRANSKE PARALIZE GLASILK

T. Bregant
Klinični oddelek za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, Pediatrična klinika Ljubljana, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

D. Paro Panjan
Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

A. Borinc-Beden
Služba za pljučne bolezni, Pediatrična klinika Ljubljana, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Motnje v gibljivosti glasilk so drugi najpogostejši vzrok za prirojeni stridor in predstavljajo 10–20 % prirojenih anomalij grla. V prispevku opisujemo novorojenčka, pri katerem smo odkrili prirojeno paralizo glasilk, na katero smo pomislili na podlagi klinične slike, diagnozo pa potrdili z bronhoskopijo z upogljivim instrumentom. Razpravljamo o diagnostičnih postopkih ob klinični sliki prirojenega stridorja in o vzrokih zanj. Z opisom primera želimo predstaviti relativno pogost, vendar pogosto neugotovljeni vzrok za prirojeni stridor, pri katerem moramo za postavitev končne diagnoze potrebno napraviti bronhoskopijo z upogljivim instrumentom.

Ključne besede: prirojeni (kongenitalni) stridor, enostranska paraliza glasilk, idiopatska pareza povratnega grlenega živca, otroci.


PDF članka