Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2010; 17: 150-155
43
- PDF članka
Pregledni članek

POMEN DOLOČANJA MINIMALNE REZIDUALNE BOLEZNI PRI ZDRAVLJENJU AKUTNE LIMFOBLASTNE LEVKEMIJE V PEDIATRIJI

T. Prelog
Klinični oddelek za hematologijo in onkologijo, Pediatrična klinika Ljubljana, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

J. Jazbec
Klinični oddelek za hematologijo in onkologijo, Pediatrična klinika Ljubljana, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Akutna levkemija je pri otrocih najpogostejša maligna bolezen in predstavlja 20–30 % vseh malignih bolezni otroške dobe. V grobem jo lahko delimo na akutno limfoblastno in akutno nelimfoblastno levkemijo. Prva je mnogo pogostejša in predstavlja 75 do 80 % vseh akutnih levkemij. Ker je zdravljenje akutne limfoblastne levkemije v zadnjih dveh desetletjih izrazito napredovalo, lahko pričakujemo, da bo zdravljenje levkemij v prihodnosti veliko pozornosti posvečalo intenzivnosti zdravljenja in omejevanju stranskih učinkov zdravljenja. To bo mogoče doseči s pomočjo ugotavljanja, kako se bolezen odziva na zdravljenje oziroma z ugotavljanjem minimalne rezidualne bolezni. V prispevku predstavljamo pregled metodologije za ugotavljanje minimalne rezidualne bolezni in možnosti njene klinične uporabe.

Ključne besede: akutna limfoblastna levkemija, minimalna rezidualna bolezen, pretočna citometrija, verižna reakcija s polimerazo.