Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2010; 17: 146-149
74
- PDF članka
Pregledni članek

POŠKODBE POŽIRALNIKA Z JEDKOVINAMI

H. Turk
Klinični oddelek za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana

R. Orel
Klinični oddelek za gastroenterologijo,hepatologijo in nutricionistiko, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana in Katedra za pediatrijo, Medicinska fakulteta, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Poškodbe požiralnika z jedkovinami najpogosteje srečamo pri otrocih, ki jedko snov zaužijejo po nesreči. Jedkovine so zelo lahko dostopne, saj jih vsak dan uporabljamo v gospodinjstvih. Najpogosteje zaužite snovi so tekoče baze, ki ob stiku s sluznico požiralnika povzročajo globlje poškodbe kot kisline. Znaki in simptomi, ki spremljajo zaužitje jedkovin, so bruhanje, slinjenje, opekline ust, disfagija idr. Zaužitje jedkovine lahko povzroči vnetje, nekrozo, predrtje požiralnika ali želodca in/ali strikture požiralnika. Ob dovolj utemeljenem kliničnem sumu, da gre za poškodbo požiralnika ob zaužitju jedkovine, je indicirana urgentna gastroskopija. S skrbnim shranjevanjem in uporabo jedkovin je mogoče število tovrstnih poškodb znatno zmanjšati.

Ključne besede: poškodbe požiralnika, jedkovine, zapleti, otroci.