Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2010; 17: 19-23


Pregledni članek

LIMFANGIOMI

V. Rajić
Klinični oddelek za otroško hematologijo in onkologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Limfangiomi so benigne anomalije limfnega sistema in ena najpogostejših oblik prirojenih žilnih anomalij. Predstavljajo okrog 6 % vseh benignih tumorjev pri otrocih. Pri polovici bolnikov so limfangiomi prisotni oziroma klinično jasno vidni že ob rojstvu. V prvih dveh letih življenja odkrijemo limfangiome pri 80 – 90 % bolnikov. Okrog 60 % vseh limfangiomov se nahaja na področju glave in vratu, in sicer na področju jezika ter dna ustne votline. Za obravnavo bolnikov s temi anomalijami je potreben izkušen multidisciplinarni zdravniški tim. Danes obstajajo različni načini zdravljenja, in sicer podporno zdravljenje, kirurško, endovaskularno zdravljenje (skleroterapija) ter zdravljenje z zdravili.

Ključne besede: limfangiom, limfatične malformacije, limfangiogeneza, limfedem.


PDF članka