Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2010; 17: 10-18


Raziskovalni članek

INFANTILNI HEMANGIOMI

R. Preveden
Dermatovenerološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

M. Bizjak
Dermatovenerološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Klasifi kacija: Žilna znamenja lahko na podlagi anamnestičnih podatkov in kliničnega pregleda poenostavljeno razporedimo v dve skupini: infantilni hemangiomi (IH) in žilne malformacije. Patogeneza: IH predstavljajo benigne neoplazije endotelijskih celic. Žilni prostori imajo lahko lastnosti kapilar, venul in arteriol. Zgodnji IH vsebujejo veliko število celic, ki jih v fazi involucije postopno nadomesti fi brozno tkivo. Klinična slika: IH imajo tipični vzorec rasti. Značilni zgodnji rasti sledi počasna spontana involucija. Diagnoza: Povrhnje in mešane IH običajno prepoznamo na podlagi značilne klinične slike. Prekurzorske spremembe lahko zamenjamo za žilne malformacije ali teleangiektazije. Globoke IH pogosto diagnosticiramo šele radiografsko. Zdravljenje: Če je IH potrebno zdraviti, moramo metodo zdravljenja individualno prilagoditi. Zaključki: IH se lahko izrazijo v obliki benignih ali pa nevarnih tumorjev, ki jih moramo prepoznati.

Ključne besede: infantilni hemangiomi, patogeneza, klinična slika, diagnostika, zdravljenje.


PDF članka