Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2011; 18: 187-191


Pregledni članek

PSIHIATRIČNA SOOBOLEVNOST PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH Z EPILEPSIJO, ODPORNO NA ZDRAVLJENJE

S. Pula
Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana

A. Čelofiga
Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za psihiatrijo, Maribor

I. M. Ravnik
Center za epilepsije otrok in mladostnikov, Klinični oddelek za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana

Izvleček

Pri otrocih in mladostnikih z epilepsijo, odporno na zdravljenje (terapevtska rezistentna epilepsija, TRE), so pogoste psihiatrične motnje. Najpogostejše so motnje pozornosti s hiperaktivnostjo, motnje avtističnega spektra, vedenjske motnje, fobije in duševna manjrazvitost, pri mladostnikih pa še depresija, druge razpolo¬ženjske, anksiozne in psihotične motnje in večje samomorilno tveganje. Prisotnost psihiatričnih motenj je povezana s slabšo napovedjo epilepsije ob farmakoterapiji in ali po kirur¬škem zdravljenju. Zato je potrebno zgodnje prepoznavanje (tudi s presejalnimi lestvicami) in multidiscipli¬narna obravnava psihiatričnih motenj.

Ključne besede: terapevtsko rezistentna epilepsija, psihiatrična komorbidnost, otroci in mladostniki, protiepileptična zdravila.


PDF članka