Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2011; 18: 164-176


Pregledni članek

SMERNICE ZA OBRAVNAVO OTROK Z IDIOPATSKIM NEFROTSKIM SINDROMOM

M. Kopač
Klinični oddelek za nefrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni Klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

T. Kersnik Levart
Klinični oddelek za nefrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

V preglednem članku »Smernice za obravnavo otrok z idiopatskim nefrotskim sindromom« najprej predsta¬vljamo osnovne pojme in opredelimo nefrotski sindrom. Sledi razdelitev nefrotskega sindroma pri otrocih, opis klinične slike, diagnosticiranje ter diferencialna diagnoza. Predstavljene so indikacije za ledvično biopsijo pri otrocih z nefrotskim sindromom ter zapleti, povezani z nefrotskim sindromom. Tu gre zlasti za preplet zapletov same bolezni in zapletov, povezanih z zdravljenjem. V nadaljevanju predstavimo načine zdravljenja nefrotskega sindroma, ki je simptomatsko in usmerjeno. Glede a usmerjenega zdravljenja nefrot¬skega sindroma pri otrocih v svetu še niso izoblikovali enotnih smernic. Zato je izjemno pomembno, da v enem centru uporabljamo le ene smernice, saj le na ta način lahko verodostojno primerjamo in vrednotimo rezultate zdravljenja. V članku opisujemo tudi najpomembnejše tuje sheme zdravljenja in predstavljamo pri¬poročila za zdravljenje v slovenskem prostoru, vključno s priporočili za preprečevanje zapletov, povezanih z nefrotskim sindromom, ki so rezultat dognanj tujih centrov in tudi lastnih izkušenj. Vsebina članka je bila usklajena in potrjena na strokovnem kolegiju Kliničnega oddelka za nefrologijo Pediatrične klinike aprila 2011 in predstavlja trenutno doktrinarno stališče omenjenega kliničnega oddelka.

Ključne besede: otroci, nefrotski sindrom, proteinurija, kortikosteroidi, imunosupresivna zdravila.


PDF članka