Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2011; 18: 27-33


Pregledni članek

SLOVENSKA KATEGORIZACIJA ZAHTEVNOSTI BOLNIŠNIČNE ZDRAVSTVENE NEGE V PEDIATRIJI – NAŠE IZKUŠNJE IN PREDLOGI

A. Štih
Služba za neonatologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Zagotavljanje kakovosti v zdravstveni negi obsega več področij. Kategorizacija bolnikov ali kategorizacija zdravstvene nege bolnikov je le eno od področij zagotavljanja kakovosti v zdravstveni negi. Zgodovina kategorizacije bolnikov sega v šestdeseta leta prejšnjega stoletja in se je kljub relativno kratkemu času do danes zelo razvila in izpopolnila. Poznamo več kot 1.000 kategorizacijskih sistemov, ki jih lahko razdelimo v dve večji skupini: na prototipske sisteme in faktorske sisteme. V Sloveniji smo metodo kategorizacije prvič začeli uporabljati leta 1995, ko je potekal raziskovalni projekt z naslovom »Projekt uvajanja programa za zagotavljanje kakovosti sistema klasifikacije pacientov na področju zdravstvene nege«. Leta 2004 so metodo sprejeli na Ministrstvu za zdravje kot sestavni del bolnišnične prakse. Konec leta 2010 je bilo v slovenskem prostoru podanih več predlogov sprememb obstoječega sistema kategorizacije. Predloge je podal Kolegij za poenotenje slovenske kategorizacije zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege. Prvi predlog z veliko spremembo posega na področje obravnave otrok. Kategorizacija zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege pri otroku je zelo zapletena, saj problemi niso vezani le na bolnega otroka in sobivanje staršev oz. spremljevalcev z otrokom v bolnišnici, temveč tudi na področje zdravstvenovzgojnega svetovanja staršem oz. otroku.

Ključne besede: kategorizacija zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege, sistem San Joaquin, otroci, spremljevalci, zdravstvena nega.


PDF članka