Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2011; 18: 22-26


Pregledni članek

SODELOVANJE MEDICINSKIH SESTER NA VSEH RAVNEH ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

M. Oštir
Služba za pljučne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

M. Petrovič
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

V prispevku opisujemo medsebojno sodelovanje medicinskih sester v okviru svoje poklicne skupine. Obravnava otrok in mladostnikov se je v zadnjih desetletjih močno spremenila, kar ugodno vpliva na rezultate dela tako v medicini kot na področju zdravstvene nege. Spremembe pa so s seboj prinesle tudi nove izzive, predvsem pa neobhodno potrebo po sodelovanju medicinskih sester tako v zdravstvenem timu kot znotraj poklicne skupine na vseh ravneh zdravstvenega varstva. Ugotavljamo, da se medicinske sestre premalo povezujemo med seboj, premalo sodelujemo in smo preredko pobudnice sodelovanja, ki zagotavlja bolj kakovostno obravnavo otrok in mladostnikov ter njihovih družin. Eden prvih ukrepov, s katerim bi lahko izboljšali medsebojno sodelovanje, je ustreznejše dokumentiranje na področju zdravstvene nege in dosledna uporaba odpustnega dokumenta, ki naj bosta osnova za nadaljnje uspešno sodelovanje.

Ključne besede: medicinska sestra, sodelovanje, otrok in mladostnik.


PDF članka