Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2012; 19: 323-326


Pregledni članek

KEMOPROFILAKSA PERINATALNE OKUŽBE S ČLOVEŠKIM VIRUSOM IMUNSKE POMANJKLJIVOSTI

M. Arnež
Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Japljeva 2, 1525 Ljubljana

L. L. Lah
Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

V prispevku predstavljamo nova priporočila za kemoprofilakso perinatalne okužbe s človeškim virusom imunske pomanjkljivosti.

Ključne besede: HIV, novorojenček, perinatalna kemoprofilaksa.


PDF članka