Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2013; 20: 127-133


Prikaz primera

ŽIVLJENJE OTROKA Z DIALIZO – PRIKAZ PRIMERA

D. Djurić
Klinični oddelek za nefrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Končna ledvična odpoved je stanje, ko kronična ledvična bolezen napreduje do stopnje, ko je potrebno nado-mestno zdravljenje. Okvara ledvičnega tkiva je dokončna in nepopravljiva. V prispevku prikazujemo primer nadomestnega zdravljenja s peritonealno dializo, ki je najprimernejša metoda nadomestnega zdravljenja ledvične odpovedi pri majhnih otrocih. Pri izvajanju peritonealne dialize je v dogajanje dejavno vključena tudi bolnikova družina. Starši so tisti, ki peritonealno analizo neposredno izvajajo na bolnikovem domu. Družina s tem prevzame veliko obremenitev in odgovornost, zato mora tesno sodelovati z zdravstvenim timom na Kliničnem oddelku za nefrologijo Pediatrične klinike. Tam staršem podamo celostna navodila in jih natančno poučimo o postopku izvajanja peritonealne dialize ter jih seznanimo z obvladovanjem spreml-jajočih dejavnosti. Peritonealna dializa je postopek, ki je prijazen tako za otroka kot njegovo družino, saj otrok preživi veliko časa v domačem okolju, bolnišnico pa obišče le ob kontrolnih pregledih in morebitnih težavah. Vendar pa ima peritonealna dializa tudi slabosti; v prispevku izpostavljamo dve: nevarnost pojava izgorelosti pri starših in možnost okužbe trebušne votline. Pri težavah nudi podporo družini multidisciplinarni tim strokovnjakov in ob dobrem sodelovanju dosežemo,da je otrok v bolnišnici le takrat, ko je to neizbežno. V prispevku predstavljamo primer otroka s kronično odpovedjo ledvic, ki so jo odkrili že ob rojstvu.

Ključne besede: kronična ledvična odpoved, peritonealna dializa, družina, otrok.


PDF članka