Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2013; 20: 113-119


Pregledni članek

POMEN PRISOTNOSTI STARŠEV OB OTROKU V BOLNIŠNICI

M. Rogelj
Klinični oddelek za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

V marsikateri družini se mesece in leta življenje vrti okrog bolnega otroka in njegovega zdravljenja, nemalokrat že od rojstva naprej. Kronična bolezen lahko za družino postane nenehen vir stresa, ki ga poskušamo omiliti tudi z organizacijo življenja v bolnišnici.Starši skupaj z zdravstvenimi delavci sodelujejo pri zadovoljevanju otrokovih duševnih, telesnih in socialnih potreb, se jim prilagajajo in tudi privajajo. Spoznavajo ne le, kdo smo, ampak se seznanjajo z našimi pravili, vrednotami, potrebami in omejitvami. Na Pediatrični kliniki v Ljubljani izpolnjujemo vse pogoje za visoko strokovno raven obravnave otrok v smislu zadovoljevanja njihovih kompleksnih potreb.

Ključne besede: otrok, družina, bolnišnica, sodelovanje.


PDF članka