Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2013; 20: 98-104


Pregledni članek

ZDRAVSTVENA NEGA OTROKA Z BRONHIOLITISOM

M. Zupan
Služba za pljučne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Bronhiolitis je najpogostejša akutna okužba spodnjih dihalnih poti pri majhnih otrocih. Prizadeti so bronhioli, katerih stene postanejo zadebeljene in izločajo več sluzi. Zaradi sprememb v dihalnih poteh pričnejo otroci težje dihati. Potek bolezni je raznolik in nepredvidljiv. Najpogostejši povzročitelji bolezni so respiratorni virusi. Za težji potek bolezni so ogroženi majhni otroci, ki so že preboleli pljučno bolezen, otroci s srčno napako ali prezgodaj rojeni otroci. Zdravljenje otrok z akutnim bronhiolitisom je predvsem podporno. Pri zdravljenju igra medicinska sestra pomembno vlogo. Z izvajanjem kakovostne zdravstvene nege lahko vpliva na skrajšanje ležalne dobe in hitrejše okrevanje bolnih otrok. V proces zdravstvene nege ves čas dejavno vključuje otrokove starše. Pomembna naloga medicinske sestre je zdravstvena vzgoja staršev za krepitev zdravja in preprečevanje okužb z respiratornimi virusi.

Ključne besede: akutni bronhiolitis, otrok, medicinska sestra, zdravstvena nega.


PDF članka