Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2013; 20: 89-97


Pregledni članek

OPAZOVANJE OTROKA Z BRONHIOLITISOM – LAHKO VPLIVA NA KONČEN IZID ZDRAVLJENJA?

M. Oštir
Služba za pljučne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Bronhiolitis povzročajo okužbe z respiratornimi virusi, med katerimi je najpogostejša okužba z respiratornim sincicijskim virusom. Hudo lahko zbolijo predvsem dojenčki in mali otroci, ko se okužba po 2-5 dneh razširi v spodnja dihala. Sprejem v bolnišnico je potreben predvsem zaradi simptomatskega zdravljenja, kot je terapija s kisikom, skrb za prehodnost zgornjih dihal ter podporno tekočinsko zdravljenje. Medicinska sestra ima zelo pomembno vlogo pri skrbi za otroka. Pomemben del zdravstvene nege predstavlja opazovanje in merjenje vitalnih funkcij, saj pravilno ocenjeno stanje in pravočasno obvestilo zdravniku lahko vpliva na končni izid zdravljenja. V prispevku so opisani kriteriji za ocenjevanje stanja pri otroku z bronhiolitisom. Poudarjen je pomen struktuirane komunikacije med zdravstvenimi delavci ob poslabšanju stanja otroka.

Ključne besede: otrok, bronhiolitis, medicinska sestra, opazovanje, ocena stanja.


PDF članka